Ved syn og skøn foretages en teknisk og uvildig vurdering af byggesagen. Herefter udarbejdes en rapport, der benyttes som grundlag for at løse tvivlsspørgsmål og evt. afslutningsvis, til at indgå et forlig parterne imellem.

Er parterne stadige ikke enige, kan skønserklæringen indgå som en del af bevisbyrden ved en retssag.

Udpegning af en skønsmand sker ofte via retten, men en uvildig skønserklæring kan også benyttes mellem to parter uden for retssystemet.

Hussvamp Laboratoriet ApS har tidligere bistået direkte som skønsmænd eller indirekte med ekspertbistand til den udpegede skønsmand vedr. mikrobiologiske og byggetekniske forhold.

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag