Asbest Test

Der findes to typer af asbestanalyser. Analyse for asbest i materialer og analyse for asbest i støv.

At få udtaget en asbestprøve kan være relevant ved nedrivning eller renovering af områder, hvor der forventes asbestholdige materialer. Dette kan fx være tagplader, fliseklæber eller rørisolering. Der kan også udtages prøver fra støv i udsatte områder, hvor der er mistanke om forurening med asbest, eller til kontrol efter nedrivning og rengøring efter asbestholdige materialer.

Hos Hussvamp Laboratoriet kan vi udføre Asbestanalyser i vores Laboratorie, ligesom man kan få foretaget en gennemgang eller asbestundersøgelse af en professionel, der gennemgår bygningen for asbestholdige materialer.

Kontakt os på 45662662 eller info@hussvamp.dk

Har du mistanke om skader i din bygning? Få det undersøgt hos os
Scroll for at se mere

Asbest-analyse

Asbest prøve af materialer.

Asbest findes i mange materialer fra før 1986 hvor asbest blev forbudt. De vigtigste materialer at være opmærksom på er tagdækninger såsom eternitplader, tagpap og understrygning. Gulvbelægninger såsom vinyl, støbte gulve og klæbere under fliser og linoleum, samt isolering omkring rør og varmebeholdere. Asbest kan dog også forekomme i en lang række andre materialer.
En udførlig liste over asbestholdige materialer kan findes i SBi-anvisning 229 om byggematerialer med asbest.

 • En asbest materialeprøve udtages ved, at det pågældende materiale skæres eller brækkes fri og opsamles i stanniol eller en tætlukket plastikpose, og pakkes i en endnu en plastikpose, hvorefter prøvestedet forsegles med tape eller et andet egnet forseglingsmiddel. Derefter indleveres prøven direkte på vores adresse Topstykket 18 eller indsendes med posten. Vælger man at indsende prøven, kan en rekvisition printes eller udfyldes online under ”Indsend rekvisition” Udfyldes rekvisitionen online, skal der påføres navn og adresse på det indsendte prøvemateriale.

Prøver kan indleves direkte på vores adresse eller indsendes med posten. Vælger man at indsende prøven, kan en rekvisition printes eller udfyldes online under ”Indsend rekvisition” Udfyldes rekvisitionen online, skal der påføres navn og adresse på det indsendte prøvemateriale.

Alternativt kan en af vores eksperter udføre prøvetagningen samt vurdere risikoen for asbest og andre miljøproblematiske stoffer i de pågældende bygningsdele.

Læs en detaljeret vejledning på hvordan du selv udtager prøver for asbest i de mest almindelige materialer nederst på denne side.

Er der tvivl om hvilken prøvemulighed der er bedst, eller har du blot spørgsmål vedrørende prøveudtagning så kontakt os på telefon 45662662 og få professionel rådgivning.

 

 

 

Asbest prøver af støv.

Har der været foretaget forkert nedrivning eller utilstrækkelig rengøring efter arbejde med asbestholdige materialer, kan der aflejres asbestfibre i støv nær området. Disse asbestfibre kan være sundhedsskadelige, og bør derfor fjernes. Derfor anbefaler vi altid, at der udtages prøver til kontrol efter slutrengøringen og efter arbejde med asbestholdige materialer eller, hvis der er mistanke om, at der i området har været arbejdet med asbestholdige materialer, eller asbest i historisk støv.

 • En analyse for asbest i støv udtages via geltape metoden, hvor et stykke tape aftrykkes på den overflade, der mistænkes at være forurenet med asbestfibre. Til analysen bruges geltape der er en særlig type af tape, der egner sig specielt godt til denne type af analyser. Tapen kan hentes på vores adresse eller rekvireres til forsendelse. Det er gratis både at få udleveret og tilsendt geltape, til prøveudtagning.
  Står man i en nødsituation, og har brug for akut at udtage en støvprøve, kan der benyttes helt klar tape i stedet for geltape. Det er dog geltapen, der giver analysen højeste kvalitet.

Prøver kan indleves direkte på vores adresse eller indsendes med posten Vælger man at indsende prøven, kan en rekvisition printes eller udfyldes online under ”Indsend rekvisition” Udfyldes rekvisitionen online, skal der påføres navn og adresse på det indsendte prøvemateriale.

Alternativt kan en af vores eksperter udføre prøvetagningen samt vurdere rengøringsniveauet på stedet.

Læs en detaljeret vejledning til, hvordan du selv udtager prøver for asbest i støv nederst på siden.

Er der tvivl om hvilken prøvetype der er bedst, eller vil du høre mere om dine muligheder for bestilling af prøver, så kontakt os på telefon 45662662 og få professionel rådgivning.

 

 

 

Prøveudtagningsvejledninger til asbest test

Prøvetagningsvejledninger

Her finder du vejledninger for udtagning af prøver fra de mest almindelige asbestholdige materialer. Bemærk, at der ved prøveudtagningen bør benyttes en maske til fint støv, samt engangshandsker. Yderligere bør der som udgangspunkt kun udtages materialeprøver i forbindelse med renovering af det pågældende materiale. Er der mistanke om brud på materialet, kan nærtliggende støv undersøges ved støvprøver med geltape.

Find følgende vejledninger her:

Asbest i tagdækninger.
Asbest i gulve og vægbelægninger samt klæbere under fliser og linoleum.
Asbest i rørisoleringer, varmebeholdere og ventilationsanlæg.
Asbest i støv.

Bemærk, at mange materialer også kan indeholde andre miljøproblematiske stoffer såsom tungmetaller, PCB, PAH’er eller klorerede paraffiner. For yderligere information, se afsnittet om miljøskadelige stoffer eller kontakt os telefonisk eller via vores kontaktformular.

 

Prøvetagning asbest i tagdækning.

 1. 1.1: Ved tagplader, understrygning og tagkit knækkes et lille stykker på 1-2 cm2 forsigtigt af.
  1.2: Ved tagpap skæres en firkant på 3-5 cm2, sørg for at inkludere en evt. underliggende klæber.
 1. Prøvematerialet pakkes i stanniol. Hvis tagdækning og tagklæber/tagkit ikke kan adskilles, kan dette analyseres samlet som en prøve.

 2. Læg materialet ned i en prøvepose og marker prøveposen med prøvenummer og prøvested.

 3. Luk prøvestedet med gaffatape eller et andet egnet forseglingsmiddel.

 4. Udfyld eller print en rekvisition online via: indsend-prøver. Rekvisitioner findes også i vores reception.

 5. Prøven, og evt. rekvisition, lægges i en kuvert og fremsendes med posten til vores adresse. Alternativt kan prøven indleveres i vores reception eller lægges i postkassen foran vores hoveddør.

Prøver af plader med mistanke om et indhold af asbest, udtages på samme måde som ved tagplader.

 

Prøvetagning af asbest i gulv og vægbelægninger samt klæbere.

Alle klæbere i perioden før 1986 kan indeholde asbest, men man skal være særligt opmærksom på fliseklæb på gulve og vægge, samt klæbere under vinyl og linoleum. Derudover kan der være asbest i gulv- og vægbelægninger af puds og maling bag brændeovne, vinyl, isoleringsplader samt støbe-, magnesit-, terrazzo- og skridsikre gulve.

 1. 1.1: Ved vinyl og linoleum brug en hobbykniv til at skære en lille firkant på ca. 5 cm2 fri. Vær særligt opmærksom på også at medbringe den underliggende klæber.
  1.2: Ved fliser nedtages en flise forsigtigt. Klæber på bagsiden skrabes forsigtigt af ned på noget stanniol.
  1.3: Ved faste gulve brækkes et stykke på minimum 1 cm2 af gulvet.

Ved alle materialer kan der med fordel benyttes et kopbor til udtagning af prøverne. Man skal dog være opmærksom på, at dette er stærkt støvende.

 1. Prøvematerialet pakkes i stanniol. Gulvbelægning med tilhørende klæber kan behandles som en prøve.

 2. Læg materialet ned i en prøvepose og marker prøveposen med prøvenummer og prøvested.

 3. Luk prøvestedet med gaffatape eller et andet egnet forseglingsmiddel. Er der tale om fliser, sættes flisen tilbage og tapes fast.

 4. Udfyld eller print en rekvisition online via: indsend-prøver. Rekvisitioner findes også i vores reception.

 5. Prøven, og evt. rekvisition, lægges i en kuvert og fremsendes med posten til vores adresse. Alternativt kan prøven indleveres i vores reception eller lægges i postkassen foran vores hoveddør.

 

Prøvetagning af asbest i isolering.

Identificer det rette prøvested. Asbesten findes sædvanligvis i rørbøjninger eller på undersiden af varmtvandsbeholdere. Asbest kan dog også findes i isolering omkring alle varmeinstallationer og rør. Ved prøveudtagningen er det vigtigt at medtage alle lag, inklusive bevikling, helt ind til røret.

 1. Med en kniv skæres forsigtigt hul i beviklingen på det ønskede prøvested.

 2. Hold et stykke papir under prøvestedet for at undgå unødig forurening, og for at opsamle prøvematerialet.

 3. Isoleringsmaterialet pakkes i stanniol.

 4. Læg materialet ned i en prøvepose og marker prøveposen med prøvenummer og prøvested.

 5. Luk prøvestedet med gaffatape eller et andet egnet forseglingsmiddel.

 6. Udfyld eller print en rekvisition online via: indsend-prøver

 7.  Rekvisitioner findes også i vores reception.

 8. Prøven, og evt. rekvisition, lægges i en kuvert og fremsendes med posten til vores adresse. Alternativt kan prøven indleveres i vores reception eller lægges i postkassen foran vores hoveddør.

 

Prøvetagning af asbest i støv.

 1. Geltapen tages ud af lynlåsposen.

 2. Det beskyttende plast skilles fra geltapen ved forsigtigt at hive de to lag fra hinanden – hold i den hvide ende.

 3. Den klæbrige side af tapen presses let mod den flade, som ønskes undersøgt.

 4. Den beskyttende plast sættes nu igen sammen med den klæbrige side af geltapen.

 5. Geltapen lægges tilbage i lynlåsposen, hvorpå prøvenummer påføres i skrivefeltet.

 6. Vedlagte rekvisition udfyldes. Alternativt udfyldes en rekvisition online via: indsend-prøver

 7. Prøven, og evt. rekvisition, lægges i en kuvert og fremsendes med posten til vores adresse. Alternativt kan prøven indleveres i vores reception eller lægges i postkassen foran vores hoveddør.

 

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag