Hussvamp Laboratoriet

Firmaet har sit eget laboratorium, hvor vores biologer analyserer prøver udtaget af vores egne konsulenter, samt analyserer indsendte/indleverede prøver.

Firmaet har specialiseret sig i opsporing og identifikation af skader forvoldt af fugt, herunder trænedbrydende svampe, bakterier og skimmelsvamp. Yderligere varetager vi også rådgivning vedr. miljøskadelige stoffer i bygninger, dvs. analyser, affaldshåndtering og arbejdsmiljø.

Hussvamp Laboratoriet yder professionel, hurtig og upartisk rådgivning indenfor byggeri og byggematerialer. Laboratoriet er uafhængig af træbeskyttelsesindustrien, forsikringsselskaber, rådgivende og udførende firmaer.

Vores målgruppe er offentlige såvel som private, herunder arkitekter, andelsboligforeninger, ejerforeninger, entreprenører, forsikringsselskaber, rådgivende ingeniører, snedker-, tømrer-, og murerfirmaer samt leverandører til ovennævnte. Private lejere, boligejere og andre, der har problemer, er selvfølgelig også velkomne.

Vores speciale er koncentreret om følgende emner:

  • Rådgivning vedr. fugtskader i bygninger
  • Identifikation og opsporing af råd- og svampeskader, samt insektskader
  • Identifikation og opsporing af skimmelsvamp (og bakterier)
  • Miljøundersøgelser af bygninger for skadelige stoffer
  • Rådgivning vedr. miljø og mikrobiologiske indeklimaproblemer
  • Materiale-test af produkter udsat for mikrobiologisk angreb

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag