Konstruktiv beskyttelse

Der ses alt for mange tilfælde af uheldige eller decideret fejlagtige konstruktioner, der ikke er hensigtsmæssige under vores klimatiske forhold i Danmark. Husets konstruktion skal være hensigtsmæssig, så regnvand ledes væk, opsugning af grundfugt forhindres og kondensproblemer undgås. Vejledning gives på grundlag af erfaringer fra branchen samt anvendelse af moderne måleinstrumenter.

Svampemidler

Hvor det er vanskeligt at opnå konstruktiv beskyttelse, kan det være nødvendigt at anvende kemisk beskyttelse. Her er det vigtigt at vælge midler, der under de givne forhold er effektive, samtidig med at miljøkrav tilgodeses. Det mest ugiftige middel bør altid vælges, når effekten overfor svampe er ens til glæde for både håndværkere og beboere. Vi rådgiver både entrepenører og private bygherrer om forebyggelse af svampeproblemer, både om de konstruktionsmæssige forhold og om fornuftig anvendelse af kemiske beskyttelsesmidler.

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag