PCB- og klorparaffinanalyse

Prøveudtagning til analyse:

  • Prøven udtages ved at afskære et stykke fugemasse (mindst 5 g) eller maling (mindst 1-2 g) med en engangskniv og anbringe materialet i et stykke sølvpapir (stanniol), som lægges i en plasticpose. Der skal anvendes handsker, så man undgår direkte kontakt med materialet.
  • Ved indsendelsen bedes angivet, hvor hurtigt analysesvaret ønskes, fx 1-2 , 3-4 eller 5-6 dage.

Efter endt analyse udfærdiges der en rapport, som sendes pr. e-mail. Man kan også få et mundtligt svar pr. telefon, hvis det haster meget med svaret på hvor meget PCB og klorparaffiner, som er fundet.

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag