Symptomer

Udsættelse for skimmelsvampe kan være årsag til en række skimmelsvamp symptomer, som kan virke stærkt forringende for livskvaliteten. Ifølge Sundhedsstyrelsen omfatter skimmelsvamp symptomer bl.a.:

  • Luftvejssymptomer som irritation og tørhed af slimhinderne i øjne, næse og svælg samt tæthed i næsen, hoste, hvæsende vejrtrækning og åndenød.
  • Luftvejsinfektioner
  • Udvikling eller forværring af høfeber eller astma
  • Almene symptomer som hovedpine, svimmelhed, træthed og koncentrationsbesvær. Endvidere kløe i huden og hududslet.

De medicinske årsager til hvordan og hvorfor skimmelsvamp symptomerne opstår er ikke endeligt undersøgt, men er der beboere eller brugere af en bygning, som oplever en eller flere af ovenstående skimmelsvamp symptomer kan der være grund til at få bygningen undersøgt for skimmelsvamp med henblik på at opspore årsagen til symptomerne.

Kraftigt skimmelvækst på indvendige overflader som vægge, gulve og lofter vil ofte være synligt med det blotte øje og forholdsvist ukompliceret at identificerer og behandle.

Mindre kraftige angreb af skimmesvamp og skjult skimmelvækst i konstruktionen, som ikke umiddelbart er visuelt detekterbare kan dog også være årsag til spredning af skimmelpartikler i indeklimaet i en grad, der medfører skimmelsvamp symptomer.

I sager hvor der mistænkes et angreb af skjult skimmelvækst tilrettelægger vi på baggrund af vores ekspertise, i samarbejde med rekvirent en plan, der sikrer at opsporing og identificering af skimmelsvampen sker hurtigst, skånsomst og mest effektivt muligt.

På bagrund af undersøgelsen udarbejder vi en rapport som beskriver resultatet af undersøgelsen og som med udgangspunkt i at eliminere skimmelsvamp symptomerne, bl.a. indeholder anvisninger på hvordan skimmelsvampen effektivt fjernes.

Rapporten vil i det omfang det er mulig at artsbestemme skimmelsvampene også indeholde en artsbestemmelse af fundne skimmelsvampearter. Rapporten kan bidrage til at kvalificerer det grundlag hvorpå egen læge eller allergolog kan stille en diagnose og sandsynliggøre en mulig sammenhæng mellem skimmelsvamp symptomerne og påviste vækst af skimmelsvampe.

Galleri

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag