Materialeprøvning i Hussvamp Laboratoriet

Vi tilbyder at teste materialers, svampemidlers og desinfektionsmidlers holdbarhed og modstandsdygtighed overfor skimmelsvampeangreb ved accelereret prøvning i klimaskabe, samt overfor trænedbrydende svampe ved dyrkning. Prøvningerne udføres iht. internationale standarder.

Hussvamp Laboratoriet bistår med rådgivning og vejledning om hvordan skaden håndteres korrekt så konsekvenserne begrænses mest muligt.

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag