Analyse

Hvis du ønsker en præcis fugtmåling af fugtindholdet i et byggemateriale, kan du indsende en prøve til laboratoriet til analyse ved veje-tørre metoden.

  • Prøvematerialet emballeres i en eller to plasticposer, for at forhindre afdampning inden målingen. Indlever gerne prøven samme dag, som den er taget, eller send den, så vi har den dagen efter.

Efter endt analyse udfærdiges der en rapport, som sendes pr. e-mail. Man kan også få et mundtligt svar pr. telefon, hvis det haster meget med svaret på fugtmåling.

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag