Analyse af svampe- eller insektangreb

Hvis der er mistanke om et svampe- eller insektangreb i en konstruktion, kan en prøve indsendes, hvorefter den vil blive analyseret for hvilken svamp/insekt, det drejer sig om, og om det er en forsikringsmæssig svampeskade eller en rådskade, eller eventuelt en insektskade.

Prøven kan bestå af:

  • Et frugtlegeme eller mycelium, som gror på overfladen af træet, evt. på murværk. Vedlæg altid et stykke af det angrebne træ, hvis skadetypen ønskes bestemt.
  • Nedbrudt træ. Mindst et stykke på 5 x 1 cm, gerne større. Medtag både noget af det mest nedbrudte og noget fra grænsen til frisk træ.

Sådan sendes prøven:

  • Materialet kommes i en lille plastpose og derefter i en kuvert. Husk at pakke prøven ordentlig ind. Frugtlegemer bør dog IKKE lægges i en plastpose, da de vil rådne undervejs med posten. Læg dem i kuverten pakket ind i flere lag papir. Man kan sagtens sende flere prøver i samme kuvert, blot de er tydeligt mærket og pakket i hver sin pose.
  • Husk at udfylde en rekvisition, og herunder at angive hvilke bygningsdele prøverne kommer fra (spær, lister, gulvbrædder ol.), samt hvor i bygningen, da det er en stor hjælp for os i identifikationen af svampen. Rekvisition finder du her.

Efter endt analyse udfærdiges der en rapport med angivelse af hvilke trænedbrydende svampe og insekter, der er fundet, skadetypen (råd-/svampe-/insektskade) og en generel reparationsanvisning til arten/skadestypen, som sendes pr. e-mail. Man kan også få et mundtligt svar pr. telefon, hvis det haster meget med svaret.

 

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag