Analyse af bly i maling

Hvis der er mistanke om indhold af bly i en malet overflade, kan der indsendes en prøve.

  • Prøven udtages ved at afskrabe/afskære et stykke maling (mindst 1-2 g), evt. med noget af det underliggende træ. Materialet anbringes i et stykke sølvpapir (stanniol), som lægges i en ren plastpose. Der bør anvendes handsker ved prøvetagningen.
  • Ved indsendelsen bedes angivet, hvor hurtigt analysesvaret ønskes, fx 1-2 , 3-4 eller 5-6 dage.

Efter endt analyse udfærdiges der en rapport, som sendes pr. e-mail. Man kan også få et mundtligt svar pr. telefon, hvis det haster meget med svaret på, om der er bly i maling.

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag