Radonmåling

Hussvamp Laboratoriet tilbyder radonmålinger med lukket sporfilmdosimeter eller elektronisk radonmåler.

Metoden med brug af sporfilmdosimetre sikrer at målingerne afspejler radonindholdet i indeluften i måleperioden, og at måleresultaterne kan omsættes til estimeret årsmiddelværdi således at en bygnings radoneksponering kan vurderes i forhold til det nationale referenceniveau.

Målinger med sporfilmdosimeter skal foretages med det samme dosimeter, placeret på det samme sted i hele måleperioden.

Den optimale måleperiode er 60 dage i fyringssæsonen og der bør min. benyttes to dosimetre pr. måling.

Efter måleperiodens ophør udarbejdes der en rapport med opsummering af måleresultater samt med overordnede foreslag til evt. nødvendige præventive foranstaltninger.

 

Forhør om pris.

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag