Skimmelsvampe

Hvis du kan se skimmelvækst eller har mistanke om skimmelvækst på en overflade, kan du indsende en prøve til analyse. Hvilken prøvetype der skal tages, afhænger af situationen. Vi analyserer følgende prøvetyper:

Materialeprøve
Til kvantificering og evt. arts-/slægtsbestemmelse af skimmelsvampe

En materialeprøve kan være fx tapet, træ, maling eller et andet materiale. Der udtages et stykke af materialet fra den overflade, hvor der er mistanke om skimmelvækst. Prøven vil blive undersøgt ved direkte mikroskopi og der tages evt. et aftryk med en kontaktskål til artsbestemmelse af skimmelsvampene.

Fordele
Prøvetypen kan udtages uden først at skulle have tilsendt prøveudtagningsudstyr.

Opmærksomhedspunkter
Prøvetypen egner sig mindre godt til materialer, som indeholder småsten, som f.eks. beton

 

Kontaktskål
Til kvantificering og arts-/slægtsbestemmelse af levende skimmelsvampe

Til fremdyrkning af skimmelsvampe. Kontaktskålen trykkes mod den overflade, hvor der er mistanke om skimmelvækst. Mængden af spiredygtige skimmelsporer kan vurderes, og disse vil blive arts-/slægtsbestemt. Kontaktskålen kan rekvireres hos os, og returneres efter prøvetagning til os. Der følger en vejledning med

Fordele
Prøveudtagningen er simpel, og man får både et kvantitativt estimat og arts-/slægtsbestemmelse

Opmærksomhedspunkter
Analysesvaret vil typisk først forekomme 5 dage efter modtagelsen af prøven, da kolonier skal fremdyrkes på kontaktskålen i varmeskab

 

Mycometer-surface
Til kvantificering af levende skimmelsvampe

Der måles på et svampespecifikt enzym. En Mycometer-vatpind aftørres på den overflade, hvor der er mistanke om skimmelvækst. Prøven kan rekvireres hos os, og returneres efter prøvetagning til os. Der følger en vejledning med. Ved analysen i laboratoriet måles mængden af skimmelsvamp på overfladen. Skimmelarter kan ikke bestemmes ved denne metode.

Fordele
Giver et retvisende estimat af, hvor meget skimmelaktivitet der er på prøvestedet. Analysesvar kan gives indenfor et døgn

Opmærksomhedspunkter
Skimmelarter identificeres ikke ved denne analysemetode

 

 

 

 


DNA-prøve

Til kvantificering og arts-/slægtsbestemmelse af skimmelsvampe i støv

Mængden af svampe-DNA måles. En vatpind aftørres på støv i et område i tilknytning til den mistænkte skimmelvækst. Prøven kan rekvireres hos os, og returneres efter prøvetagning til os. Der følger en vejledning med. Ved analysen i laboratoriet artsbestemmes et udvalg af skimmelsvampe, og ud fra artssammensætning og mængden af de enkelte arter kan man vurdere, om der er skjult skimmelvækst i bygningen.

Fordele
Giver et retvisende resultat af mængden af både døde og levende skimmelsvamp, samt hvilke skimmelarter der er tilstede

Opmærksomhedspunkter
Indtil videre er metoden kun egnet til prøveudtagning i støv, og kan derfor ikke fortælle om der er skimmel på en specifik overflade

 

Udover de allerede nævnte metoder, analyserer vi også følgende prøvemetoder

Tapeaftryk

Kimfaldsskål

Luftprøver i form af Mycometer air og RCS air sampler (prøveudtagning kun af professionelle)

 

 

 

Bakterier

Hvis du har mistanke om bakterievækst på en overflade, kan følgende metode benyttes

Bactiquant-prøve
Til kvantificering af levende bakterier

Der måles på et bakteriespecifikt enzym. En vatpind aftørres på den overflade, hvor der er mistanke om skimmelvækst. Prøven kan rekvireres hos os, og returneres efter prøvetagning til os. Der følger en vejledning med. Ved analysen i laboratoriet måles mængden af bakterier på overfladen. Bakteriearter kan ikke bestemmes ved denne metode.

Fordele
Giver et retvisende estimat af, hvor meget bakterieaktivitet der er på prøvestedet

Opmærksomhedspunkter
Døde bakterier giver ikke udslag i analyseresultatet

 

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag