Hvad er skimmelsvampe?

Skimmelsvampe er et navn, man bruger for en hel gruppe af svampearter, der har det til fælles, at de vokser meget overfladisk på deres substrat og, at de kan danne enorme mængder af sporer, som de sender ud i luften. Skimmelsvampene kan derfor være alvorlige skadevoldere i et hus, da de kan forårsage sundhedsmæssige problemer. Dels kan selve svampesporerne være allergene, dels kan svampene, når de vokser, udskille forskellige luftbårne stoffer, som kan forårsage forskellige symptomer. Det er disse symptomer, man beskriver som ”indeklimasyge”.

Hvorfor er der skimmelsvampe i huse?

Skimmelsvampene nedbryder kun meget langsomt det materiale, de vokser på. De lever af de belægninger af organisk materiale, de kan finde, men de nedbryder ikke selve konstruktionerne. Skimmelsvampe er ikke, som trænedbrydende svampe, afhængige af at bygningstømmeret er fugtigt. De kan leve på fugtige flader, selvom selve materialet er tørt. Eksempelvis er en for dårlig eller manglende udluftning hyppig årsag til skimmelsvampevækst. Kondens forårsager ligeledes hyppigt skimmelsvampeangreb, hvis ikke man sørger for at få luftet ud. Det er derfor ikke uden grund, at der bør være udsugning i køkkener og badeværelser. 

Undersøgelse og analyse af skimmelsvampe

Skimmelsvampe findes og bestemmes på forskellige måder. Da der altid er skimmelsvampe til stede i vores miljø, kan man ikke forvente at have et hus helt uden svampesporer. Men man skal sikre sig, at der ikke er vækst i boligen og at niveauet af skimmel, enten er under eller lig med tilsvarende niveau for udendørs luft. Skimmelsvampe-analyser bygger derfor primært på opgørelse af mængden af skimmelsvamp på overflader eller i luft. 

En undersøgelse består derfor typisk af en forundersøgelse for at finde ud af, hvad problemet i bygningen egentlig er. Finder man ud af, at det er skimmelsvampe, der er problemet, skal forekomsten og mængden af skimmelsvampe identificeres og beskrives. Samtidig skal kilden til problemet findes og rettes, ellers vil man blot få gentaget problemet efter rengøringen. 

Formålet med undersøgelsen og omfanget er næsten altid forskelligt fra sted til sted. Opgaverne kan være alt fra mindre overflader med misfarvninger, luftmålinger, tilsyn med arbejde, kontrol af sanering til større tilbundsgående undersøgelser. Det er derfor ofte en god ide, at vi inden undersøgelsen sammen har defineret opgaven,  dine forventninger som kunde stemmer overens med indholdet af vores færdige rapport. Er du i tvivl om omfang og evt. pris for en undersøgelse, er du altid velkommen til at kontakte firmaet for et uforpligtende tilbud via: tilbud@hussvamp.dk, kontaktoplysningerne nederst på siden.

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag