Læs mere om laboratorieanalyser

Vores laboratorium foretager analyser og artsbestemmelse af trænedbrydende svampe og insekter, samt skimmelsvampe og miljøskadelige stoffer (pcb, bly, asbest mfl.) i bygninger. Der er mulighed for at indsende eller indlevere prøver til analyse.

Laboratorieanalyser er en af Hussvamp Laboratoriets ekspertiseområder. Desuden udfører vi kontraktforskning i samarbejde med byggeindustrien.

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag