Den termografiske undersøgelse

Der findes to hovedtyper af termografiske undersøgelser:

  • Kvalitativ termografi, som primært handler om at få et godt billede af

temperaturfordelingen på det objekt man måler på. Med den kvalitative metode

vil man kunne påpege variationer i en overflades temperatur.

 

  • Kvantitativ termografi, hvor man desuden kan bestemme de eksakte

temperaturer på objektet. Det kræver dog at der enten udføres supplerende

kontaktmålinger eller at der er 100% styr på bl.a. overfladernes emissivitet og

omgivelsernes temperatur.

 

Indenfor bygningstermografi er det i langt de fleste tilfælde temperaturafvigelserne, der

er interessante. Det er derimod knap så interessant om et område er f.eks. 15,3°C eller

15,7°C. Den kvalitative undersøgelse er derfor ofte tilstrækkelig og langt de fleste

termografiske undersøgelser er da også primært kvalitative

Kvaliteten af det fotograferede afhænger meget af, under hvilke betingelser billederne er

taget.

Som tommelfingerregel skal udendørsbilleder altid tages i stabilt vejr med

overskyet himmel og med en forskel på ude- og inde temperatur på mindst 10 °C.

 

Har der indenfor de seneste timer været regn, solskin eller skyfri nat kan overfladetemperaturen lokalt være sænket eller hævet. I disse tilfælde kan den aflæste

temperatur i lige så høj grad være et udtryk for konstruktionens varmelagring som dens

isoleringsevne.

 

Er der meget koldt udenfor vil et termografibillede umiddelbart vise tydeligere

kuldebroer, end hvis udetemperaturen havde været mere moderat. Tilsvarende vil

inde temperaturen have indvirkning på, hvor tydelig en kuldebro fremstår på billedet.

 

Kraftig vind vil ligeledes kunne påvirke overfladen afhængig af, om billedet tages i

vind- eller læsiden, da vinden kan få overfladernes temperaturdifferencer til at forsvinde.

 

Det er derfor vigtigt at kende og registrere de betingelser et billede er taget under.

Termografiske gennemgange

 

Lille gennemgang (Lejligheder og villaer op til 175 m2)

 

Kvalitativ termografisk undersøgelse med fokus på konstruktionsbetingede kuldebroer og mangelfuld isolering.

 

Den berørte bygning gennemgås både udvendigt og indvendigt og termograføren pointere variationer i overfladernes temperature.

 

Undersøgelsen vil kunne bidrage med nyttig viden i forbindelse med en evt. forestående energioptimering af den berørte bolig

 

Termograferingen vil ligeledes kunne afsløre kuldebroer i din boligs konstruktion. En kuldebro vil under visse forhold kunne afstedkomme en kondensering, der potentielt vil kunne føre til vækst af skimmelsvamp, hvorfor termograferingen med fordel vil kunne benyttes som et supplement til en mikrobiologisk indeklimaundersøgelse.

 

De konstaterede forhold gennemgås mundtligt under besigtigelsen og der medfølger ikke skriftlig afrapportering.

 

Fotodokumentation i form af termografiske billeder og realbilleder, typisk 6-10 stk. fremsendes efterfølgende pr. e-mail.

Til termograferingen er afsat maks. 1,5 time på stedet.

 

Forhør om pris.

 

 

Stor gennemgang (Lejligheder og villaer op til 175 m2)

 

Kvalitativ termografisk undersøgelse med fokus på konstruktionsbetingede kuldebroer, mangelfuld isolering og i mindre grad utætheder.

 

Den berørte bygning gennemgås både udvendigt og indvendigt og termograføren noterer variationer i overfladernes temperature og øvrige forhold.

 

Undersøgelsen vil kunne bidrage med nyttig viden i forbindelse med en evt. forestående energioptimering af den berørte bolig

 

Termograferingen vil ligeledes kunne afsløre kuldebroer i din boligs konstruktion. En kuldebro vil under visse forhold kunne afstedkomme en kondensering, der potentielt vil kunne føre til vækst af skimmelsvamp, hvorfor termograferingen med fordel vil kunne benyttes som et supplement til en mikrobiologisk indeklimaundersøgelse.

 

Efterfølgende udarbejdes rapport med detaljeret beskrivelse af de konstaterede forhold, fotodokumentation i form af termografiske billeder og realbilleder samt forslag til udbedring af kritiske forhold.

 

Forhør om pris.

 

 

Kvaliteten af den termografiske undersøgelse afhænger i høj grad af, de generelle betingelser på undersøgelsestidspunktet. Som tommelfingerregel skal udendørsbilleder optimalt set, tages ved overskyet himmel og med en temperaturdifference mellem udendørstemperaturen og indendørstemperaturen på mindst 10 °C.

Kraftig vind vil ligeledes kunne påvirke overfladen afhængig af, om billedet tages i vind- eller læsiden, da vinden kan udviske overfladernes temperaturdifferencer.

For at kunne levere en termografisk gennemgang af høj kvalitet og med retvisende fakta, kan vejrforholdene på besigtigelsesdagen derfor foranledige, at gennemgangen må flyttes.

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag