Fordele ved varmebehandling

Fordelen ved varmebehandling kan være økonomisk og/eller tidsbesparende set i forhold til en traditionel behandling. Særligt i større bygninger, som er fredede eller bygninger/områder, der af anden grund vanskeliggør en traditionel behandling, kan varmebehandling benyttes med fordel. Brug af varmebehandling kræver en nøje styring og kontrol af varmeprocessen. Vi er certificerede varmeteknikere ifølge den tidligere VKS-ordning, og kan derfor tilbyde rådgivning og projektering af varmebehandlinger. Ved laboratorieforsøg kan den Ægte Hussvamp ikke overleve et temperaturniveau over 40 grader ved passende eksponeringstid. Ifølge litteraturen er 40 grader i 6 timer eller 50 grader i 1 time tilstrækkelig til at uskadeliggøre myceliet. I praksis opvarmes derfor til mindst 50 grader i 16 timer, det vil sige, at konstruktionerne opvarmes til 50 grader i det vanskeligst opvarmelige punkt i konstruktionen, og at behandlingen forsættes i 16 timer. Under denne proces, vil den overvejende del af konstruktionerne opnå en væsentligt højere temperatur. Svampens sporer dræbes først ved 70-75 grader, men da der alligevel er svampesporer (i naturen) over alt, vil dette være af mindre betydning. Det er derfor alene varmefølsomheden i svampens trænedbrydende mycelium, der er afgørende. For at sikre, at svampen er død, kan man udtage prøver til ATP-måling. Adenosin triphosphat (ATP) er nødvendigt for alle levende organismers stofskifte. Indeholder en celle ikke ATP, kan den ikke bringes til vækst. Mycelium, der kun er udtørret, indeholder stadig ATP, hvilket viser, at myceliet er i en dvaletilstand.

Galleri

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag