Kondensdannelse

Begge situationer er et udtryk for, at den varme luft i omgivelserne nedkøles af hhv. flasken og brillerne pga. af temperaturforskellen. Nedkølingen medfører, at fugten i luften fortættes, indtil den når dugpunktet og begynder at sætte sig som vand på overfladen af genstanden. Det samme kan ske på overflader i en bygning, når forholdene er rigtige, som f.eks. på en kold vinterdag, hvor kuldebroer i konstruktionen kan medføre, at ydervæggene er væsentlig koldere end rumtemperaturen.

Når den relative luftfugtighed samtidig er høj pga. manglende udluftning og høj personbelastning, vil der kunne opstå kondens. Under de rette omstændigheder vil der være stor risiko for vækst af skimmelsvampe i de områder, hvor kondensdannelsen finder sted, hvilket vil påvirke indeklimaet negativt Da vækstbetingelserne for skimmelsvamp opstår som et forhold mellem overfladetemperatur og relativ luftfugtighed, vil det ofte kræve en nærmere fugtteknisk undersøgelse af boligen, for at udrede forholdet mellem kuldebroer og relativ luftfugtighed. En udredning vil være påkrævet, for at det kan angives, hvilket tiltag der skal foretages for at undgå yderligere skimmelvækst. Vi kan kontaktes for at rekvirere en fugtteknisk undersøgelse på nedenstående telefon nr. eller emailadresse.

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag